Sven Bertelsen Strategisk Rådgivning er et firma, der rådgiver om udvikling og forandring af byggeriets processer med fokus på bedre værdiskabelse og lavere omkostninger.

Lean Construction
Rådgivningen baserer sig især på principperne i Lean Construction, der i den danske implementering er døbt Trimmet Byggeri.
Sven Bertelsen rådgiver blandt andre Lean Construction-DK 
www.leanconstruction.dk

Lean Shipbuilding
Sven Bertelsen er drivkraft bag udvikling af et nyt produktionskoncept til værftsindustrien Lean Shipbuilding hvor tanker og metoder fra Lean Construction implementeres i værfternes projektproduktion.
– lean shipbuilding