Lean Shipbuilding er et nyt koncept til produktionsstyring i værftsindustrien.

Afsættet er den forståelse af projektproduktion, der er skabt gennem tyve år med Lean Construction som drivkraft, men metoder og tilgange er genfortolket i lyset af værftets mere stationære projektproduktion.

Lean Shipbuilding er udviklet og afprøvet under det norske MAROF program, og har især på Ulstein Verft vist sin nytte. Hurtigere og mere præcise leveringer og en højere produktivitet er blandt de synlige resultater.

I projektproduktion kan det ofte være vanskeligt at analysere årsagerne til en bedre forretning. I Ulsteins tilfælde er der tale om et innovativt design af højt specialiserede off-shore fartøjer kombineret med en effektiv produktion. Men et sted står effekten af Lean Shipbuilding tydeligt frem: Skibene afleveres i et presset marked med en høj præcision, vel at mærke uden de forceringsomkostninger, som denne industri ellers slås med. Lean Shipbuilding sætter netop flowhastigheden i centrum ud fra tanken om, at øget throughput giver højere profit.

Ulsteins program kører stadigt, og det forventes, at der igen og igen vil komme endnu bedre resultater gennem den anderledes tænkning.