PRESSEMEDDELELSE
Sven Bertelsen: Det Uregerlige Projekt


TRO ALDRIG PÅ EN PLAN – TRO PÅ PROJEKTET

Fejlslagne projekter koster os uhyrlige summer, men hvorfor går de galt? Fordi vi ikke forstår projektets kaotiske væsen, hævder ingeniøren og lean-guruen Sven Bertelsen. Projekter er aldrig forudsigelige – de er levende organismer og må ledes som sådanne, skriver han i sin nye bog ’Det Uregerlige Projekt’

I Berlin har man i femten år bygget på en ny lufthavn, der skulle være indviet i 2010, men nu tidligst kommer i brug i 2018. Herhjemme har vi lige nu vores egen lille fadæse med Inderhavnsbroen i København. For ikke at tale om EFI, Skats ambitiøse inddrivelsessystem, der aldrig kom til at fungere og som i sommer blev skrottet – og med det ti års udviklingsarbejde til flere hundrede millioner kroner.

Listen over forsinkede, fordyrede eller totalforliste projekter er nærmest uendelig. Men hvorfor går det sådan? Vi ved det faktisk ikke, for vi skynder os at glemme dem i stedet for at standse op og undersøge, hvad der gik galt – og hvad vi kunne lære af det.

Det er jo absurd, ikke mindst i lyset af de kolossale resurser, vi putter i projekter, mener Sven Bertelsen, der selv kan se tilbage på et langt liv med projekter – som projektleder, rådgivende ingeniør, konsulent og førende teoretiker i den internationale lean construction bevægelse. Med den bagage har han selv forsøgt at råde bod på miseren.

I takt med at vi har outsourcet masseproduktionen til øst, er projektet blevet vores dominerende produktionsform, påpeger Sven Bertelsen. Men hvor masseproduktion har været genstand for masser af undersøgelser og teoridannelse, gælder det ikke projektproduktion. Der er masser af litteratur om projektledelse. Men ingen teori eller viden(skab) om projektet som produktionsform.

I ’Det Uregerlige Projekt’ lægger han igennem syv essays de første brikker til en ny teoridannelse om projektets natur og ledelse – et stykke pionérarbejde, der henter sin næring fra så forskellige verdener som hydraulik, kompleksitetsforskningen, kaosteori, de sociale videnskaber – og den amerikanske hær!

Vi har grundlæggende ikke forstået projektets sande natur, er hans provokerende tese. Derfor er vi heller ikke i stand til at styre det. Det er selve præmissen – at alt kan planlægges – vi må opgive. Planer holder nemlig aldrig, for deres forudsætninger forandrer sig, endnu mens planen bliver lagt. I stedet må vi vende pyramiden på hovedet og overlade initiativ og ansvar til dem, der har støvlerne på i den menneskeskabte levende organisme, projektet dybest set er.

Sven Bertelsen: Det Uregerlige Projekt – syv sammenhængende essays om projektet og dets ledelse. 136 sider. Udgives af Lean Construction – DK med støtte af Realdania. Udkommer 7. december 2015. Pris kr. 250.