Sven Bertelsen

Sven Bertelsen (født 1937) er civilingeniør (B) fra 1961. Han har i 40 år arbejdet i NIRAS, Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S, heraf mere end 25 år som partner og medlem af den daglige ledelse – i de senere år med hovedvægt på virksomhedens faglige og strategiske udvikling.

I sin professionelle karriere har Sven Bertelsen arbejdet med blandt andet udvikling af systemer til og gennemførelse af planlægning af trafik og energiforsyning, planlægning og projektering af bygninger og anlæg blandt andet havne, lufthavne, hoteller, industri samt boliger og institutioner.

Desuden har Sven Bertelsen arbejdet med projektledelse samt med planlægning og udvikling af it-systemer.

Siden midten af 80’erne har Sven Bertelsen opbygget en enestående specialistviden om udvikling af byggeriets processer baseret på såvel teoretiske arbejder som afprøvninger i praksis. Sven Bertelsen er fast deltager i ‘The International Group for Lean Construction’.

Som et led i en aftalt pensionering har Sven Bertelsen i 2001 startet sin personlige rådgivningsvirksomhed, og samtidig virker han som ekstern lektor på Danmarks Tekniske Universitet – Management-DTU med speciale i Lean Project Production.

Forretningsområder

Sven Bertelsen’s rådgivning sigter dels på forretningsudvikling i større virksomheder og institutioner, dels på udvikling og indførelse af moderne projektledelsesmetoder i byggeriet samt i anden projektorienteret produktion som for eksempel skibsbygning.

Opgaverne omfatter almene strategier og it-strategier, hvor Sven Bertelsen alene eller i netværk fungerer som sparringpartner for ledelse og nøglemedarbejdere.

Desuden omfatter opgaverne indførelse af Lean Project Production/Trimmet Byggeri i projektorienteret virksomhed.

Referencer:

 • 2005-: Lean Shipbuilding, et forskning og udviklingsprogram under Norges Forskningsråd
 • 2002-2004: DR Byen. Indførelse af Trimmet Byggeri ved opførelsen DR’s nye byggeri i Ørestad.
 • 2002: Fruehøjgaard, Dalgasparken. Indførelse af den nye, værdibaserede byggeproces i forbindelse med opførelsen af almene medejerboliger i Herning.
 • 2001-2002: Indføring af Trimmet Byggeri hos MT-Højgaard.
 • 1999-2000: Organisering, IT-anvendelse og indretning for Hærens Operative kommando og Forsvarskommandoen. Udført i netværket: DO IT.
 • 1994: Fælles olieforsyning til Grønland og arktisk Canada: Projektleder for en undersøgelse af en samordning af skibstransporten med hovedsigte på olieforsyningen.
 • 1992-1994: Erhvervsudvikling i den autonome russiske republik Komi. Et udrednings- og støtteprojekt finasieret af blandt andre Østlandepuljen, Erhvervsfremme Styrelsen, Energistyrelsen m-fl.
 • 1991-1992: Trafikplanlægning i Grønland. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for containerisering af godstransporten og omlægning af passagertransporten fra helikoptere til fastvingede fly, herunder anlæg af 7 lufthavne.
 • 1990-1995: Dataudveksling og IT-anvendelse i byggeriet. Et 5-årigt udviklingprogram under Teknologirådet.
  Medlem af styregruppen 1990-1993, formand 1993-1995.
 • 1990-1991: Dobbelt Op – en analyse af mulighederne for en internationalisering af den danske byggesektor.
  Udført for Industri- og Handelsstyrelsen.
 • 1989: Bookingsystem til kystpassagerskibene i Grønland.
 • 1987: IT-strategi for Grønlands sundhedsvæsen.
 • 1987: Grafiske IT-systemer til teknisk information til A/S Storebæltsforbindelsen.
 • 1986-1987: TELECOM -et datatransmissionssystem til trafik mellem Grønland og Danmark. Projektledelse for udviklingen af et system til automatisk overførsel af data mellem PC’er i Grønland og mainframes i Danmark.

Arbejdsform

Sven Bertelsen, Strategisk Rådgivning aps er et enkeltmandsfirma, hvor der lægges vægt på at yde en rådgivning, der indfrier klientens forventninger. Kan rådgivningen ikke det, er det bedre at afstå fra at levere noget.

Ydelserne præsteres dels i form af sparring med klienten, dels i form af notater, og rapporter og dels i form af kurser og seminarer mv.

Der lægges vægt på en levende og tidssvarende kommunikation, hvor det er klientens kompetence, der styrkes.

Honoreringen kan ske efter medgået tid. Men gode idéer skabes ikke på timebasis. Derfor foretrækkes aftaler med et fast honorar, der indgås efter at parterne har lært hinanden at kende gennem en indledende dialog.