1. Indledning
Trimmet Byggeri er den danske implementering af principperne i Lean Construction, der er et internationalt samarbejde mellem forskere og praktikere om forståelse og udvikling af byggeprocessen.

Lean Construction har eksisteret siden 1991, og der foreligger i dag et væld af artikler, afhandlinger og rapporter om resultaterne af dette arbejde. Lean Construction har ikke noget egentligt program eller organisation, men kan ses som et selvorganiseret netværk med en stor dynamik. Alle arbejder baserer sig på den teoretiske forståelse, den finske professor Lauri Koskela har etableret, men spænder i øvrigt vidt til alle byggeriets aspekter.

Trimmet Byggeri er lidt mere præcist defineret. Her er der tale om en teoribaseret metode til at skabe en bedre byggeproces ud fra tænkningen i den moderne fremstillingsindustri. Men Trimmet Byggeri er ikke en tilbagevenden til det industrialiserede byggeri. Afsættet er, at byggeriet skaber unikke produkter i enkeltstyksproduktion, og at dette medfører en kompleks og dynamisk fremstillingsproces, der skal styres på sin egen måde.

Trimmet Byggeri tager afsæt i målsætningen fra Projekt Hus: at vi skal samarbejde om at øge værdien og mindske omkostningerne i byggeriet.

Det centrale i Trimmet Byggeri er – ud over teorien om byggeri som en produktion – derfor tre praksisorienterede hovedelementer: Værdi, omkostninger og samarbejde, hvor der på alle tre områder gøres op med den vanlige tænkning.

2. Maksimer værdien
Trimmet Byggeri rummer en værdibaseret opfattelse af skabelsen af de unikke produkter, der er byggeriets output.

Her etableres der en anderledes projekteringsproces, hvor værdien holdes i fokus, og den understøttes af en systematisk værdistyring gennem hele projektforløbet frem til afleveringen og den afsluttende tilfredshedsundersøgelse.

3. Minimer spildet
Trimmet Byggeri søger samtidig at minimere spildet og derigennem effektivisere byggeriets udførelse. Det sker gennem en rullende arbejdsplanlægning understøttet af en systematisk styring af hele byggeprocessens logistik. Det drejer sig ikke blot om styring af materialestrømmen, men også om forsyningen med materiel, information og mandskab mv. Byggeprocessens komplekse og dynamiske natur er tilgangen i denne styring.

4. Partnering nedefra
Det sidste hovedelement i Trimmet Byggeri er en anderledes ledelse og læring, hvor der fokuseres på samarbejde i det daglige – især samarbejdet mellem fagene på byggepladsen.

Igen er det den komplekse dynamik, der er tilgangen, og der introduceres derfor en anderledes ledelse af byggeprocessen, hvor der samtidig lægges vægt på samarbejde og gensidig faglig respekt.

læs uddybende tekst om trimmet byggeri